Az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosító számú

„Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése” című

városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek rendezvényei

 

Rendezvény

Időpont

Helyszín

Rendező

Fazekas bemutató és kézműves foglalkozás (korongozás, agyagszobrok készítésének, gipszformákban való formázás, díszítés kipróbálásával)

2014. május 25.

Városi strandfürdő

5400 Mezőtúr, Fekete I. u. 1.

Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Fazekas bemutató és kézműves foglalkozás (korongozás, agyagszobrok készítésének, gipszformákban való formázás, díszítés kipróbálásával)

2014. június 24.

5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.

Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Miénk itt a tér (családi nap az egészség, sport, néphagyományok, népi mesterségek, népzene, néptánc, magyar dal jegyében)

2014. június 28.

5400 Mezőtúr, Szabadság tér

Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület

Fazekas bemutató és kézműves foglalkozás (korongozás, agyagszobrok készítésének, gipszformákban való formázás, díszítés kipróbálásával)

2014. augusztus 19.

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.

Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

A népi hagyományokon alapuló hímzések bemutatója kipróbálási lehetőséggel

2014. augusztus 19.

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.

Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Közlekedj ovisan – Óvodások közlekedési vetélkedője

2014. október 17.

Városi Oktatási Centrum Sportcsarnoka 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.

Harmatcsepp és Csoda-vár Gyermekei Mosolyáért Alapítvány

Ősz-Ülő (úgy táncolnék veled…)

2014. október 19.

5400 Mezőtúr, Szabadság tér

Mezőtúriak a holnapért 2001 Alapítvány

A népi hagyományokon alapuló hímzések kiállítása a hímző bemutatón elkészített alkotásokból és a foglalkozásokat vezetők alkotásaiból

2014. november 28.

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Fazekas bemutató és kézműves foglalkozás (korongozás, agyagszobrok készítésének, gipszformákban való formázás, díszítés kipróbálásával)

Hagyományőrző Civil Szolgáltató Ház átadó ünnepsége

5400 Mezőtúr, Petőfi út 56.

Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Fazekas bemutató és kézműves foglalkozás (korongozás, agyagszobrok készítésének, gipszformákban való formázás, díszítés kipróbálásával)

Múzeum tér avató ünnepsége

5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.

Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Citerakészítési bemutató

Hagyományőrző Civil Szolgáltató Ház átadását követően

5400 Mezőtúr, Petőfi út 56.

Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Mezőtúr Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet
a „Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése” című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012
azonosító számú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap
felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására.


1. A pályázat célja

A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját.

Mezőtúr Város Önkormányzata a „Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése” című városrehabilitációs projektje keretében az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztések mellett kiegészítő „soft” elemek megvalósítását tervezi. A megvalósítandó programok, akciók, rendezvények célja a városközpont kulturális és közösségi funkcióinak erősítése, amely összhangban van a város jelenlegi fejlesztési dokumentumaiban (Integrált Városfejlesztési Stratégia, Akcióterületi Terv) megfogalmazott célokkal. Annak érdekében, hogy a városrehabilitációs projekt keretében meghatározott „soft” tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoportok igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg, a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek bevonása indokolt.

A Programalap működtetésének céljai tehát az alábbiak:

  • Mezőtúr város kulturális és közösségi életének fellendítésének elősegítése,
  • a városrehabilitációs projekt keretében megvalósuló infrastrukturális beruházások elfogadottságának és ismertségének növelése a felújított és bővített épületek kihasználtságának és fenntarthatóságának elősegítése érdekében,
  • a városban telephellyel, vagy székhellyel rendelkező, a város társadalmi, közösségi életére befolyással bíró non-profit szervezetek aktivitásának fokozása.

A Programalap közvetlen célcsoportját a Címzettek, közvetett célcsoportját a megrendezett programokon résztvevők, a fejlesztéssel érintett intézmények szolgáltatásait igénybe vevők jelentik.

2. A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit jelleggel működő szervezetek pályázhatnak:

  • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
  • Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
  • Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak;
  • Társasházak, lakásszövetkezetek;
  • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

3. Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:

  • az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
  • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);
  • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
  • integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;

A tevékenységek szorosan kapcsolódnak a városrehabilitáció keretében megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz, hozzájárulnak az akcióterület komplex fejlesztéshez.

Tervezett mini-projekt témák:

  • Táncház és néptánc ismeretek
  • Fizikai aktivitást ösztönző „Betyárok a kerékpár nyergében”
  • Hagyományos mesterségek (citerakészítés, hímzés, korongozás) ismeretterjesztő bemutatása

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2014. június 1., záró időpontja legkésőbb: 2014. november 30.


A rendelkezésre álló keret: 6 858 000,- Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 300 000 Ft, maximum 1 524 000,- Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos a forrás kimerüléséig, de

legkésőbb 2014. augusztus 15. 12:00 óra

4. Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város honlapján (www.mezotur.hu; Pályázatok címszó alatt), valamint nyomtatott formában a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal I. em. 20. sz. irodájában.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban [egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)], zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

Mezőtúr Város Önkormányzata, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:

„Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése. Mini projektek.
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012”

A jelentkezési lapok benyújtása folyamatos a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2014. augusztus 15-én 12 óráig lehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-56-551-955-ös telefonszámon vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

1. Jelentkezési lap
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3. Létesítő okirat másolata
4. Igazolás / Referenciaigazolás
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):

a. árajánlatok
b. költségbecslések


 A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Jelentkezési lap
Szerződés tervezet
Beszámoló
Kommunikáció
Számla és bérösszesítő
Pénzügyi elszámolás részletes szabályai
Támogatott pályázatok